wtorek, 24 marca 2009

Ukrainistyka UW

Moja Alma Mater zaprasza na studia ukrainistyczne.
Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Ukrainistyki
Uniwersytetu Warszawskiego:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz