środa, 12 września 2012

Galicyjskie Spotkania 2012


Konferencja: Galicyjskie Spotkania 2012
 27 września 2012 r.

Instytut Badań Literackich PAN
Warszawa, ul.Nowy Świat 72, s.144

Referaty:
9.20-11.00
1.Katarzyna Stańczak-Wiślicz /Warszawa/- Koniec wojny i powojnie w Przemyślu w świetle prasy lat 1945-1948

2.Andrzej Albiniak /Kraków/, Sekularyzacja złocistym smakiem. Buski klasztor dominikanów a historia piwowarstwa w Galicji.

3.Jerzy Myśliński /Warszawa/, Kultura polityczna Galicji na przełomie XIX i XX.

4. Igor Smolski /Lwów/, Orientacje polityczne i kulturalne Żydów galicyjskich w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

5.Krzysztof Fiołek /Kraków/, Syndrom galicyjski. Myśl polityczna-powieść-styl życia.

11.00-11.30 przerwa na kawę


11.30-13.30
1. Lidiia Kovalets  (Ковалець Лідія) /Czerniowce/, «Юрій Федькович в осягненні польськомовної літературно-критичної думки Галичини кінця ХIХ – початку ХХ століття: досвід Каєтана Абгаровича (Абгар-Солтана).

2.Jan Tomkowski /Warszawa/, Czy można żyć miłością? O listach Kornela Ujejskiego.

3. Ivanna Devdiuk (Девдюк Іванна) /Iwano-Frankiwsk/ , «Галицькі видання «шекспірівських творів» у перекладі Пантелеймона Куліша».

4.Anna Korzeniowska-Bihun /Warszawa/, Recepcja Juliusza Słowackiego na Ukrainie

5.Urszula Jakubowska /Warszawa/, Beata Obertyńska o swej matce Maryli Wolskiej

6.Jan Choroszy /Wrocław/, Czego Władysław Łoziński nauczył Stasia Vincenza.

13.30- 14.15 dyskusja
14.15- 15.30 przerwa obiadowa    

15.30- 17.30

1.Jerzy Z. Pająk / Kielce/, Narodowy ruch ukraiński w czasie I wojny światowej

2. Natalia Aleksiun /Warszawa/,Opieka nad sierotami żydowskimi w Galicji u progu II Rzeczypospolitej

3.Adam Bańdo /Kraków/, Krakowski a warszawski okres „Czasu”- studium porównawcze.

4. Olga Ciwkacz /Iwano-Frankiwsk/, Marcelina Grabowska jako dziennikarka „Kuriera Stanisławowskiego” /1931-1934/

5.Anna Kuligowska-Korzeniewska /Warszawa/,”Byliśmy zapatrzeni w internacjonalizm”…Polskie „Vikna” /1930/ i ukraiński „Miesięcznik Literacki” /1931/.

6. Maria Lewańska /Warszawa/, Galicja i pamięć w twórczości Anny Tarnowskiej-Wojak i Wilhelma Sasnala.

17.30-18.30 dyskusja

18.30 –zamknięcie konferencji