czwartek, 16 lipca 2009

Rekrutacja na ukrainistykę

Trwa rekrutacja na zaoczną ukrainistykę UW

Studia dają wykształcenie ukrainistyczne oraz ogólnohumanistyczne. Obejmują praktyczną naukę języka ukraińskiego, zajęcia z historii Ukrainy, literatury ukraińskiej, gramatyki, teorii i praktyki przekładu, zagadnień dotyczących problemów kultury i polityki Ukrainy, a także przedmioty ogólnofilologiczne. Program studiów przewiduje ponadto zajęcia z filozofii, psychologii, nauk politycznych oraz naukę wybranego języka obcego nowożytnego. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) w Katedrze Ukrainistyki trwają trzy lata i kończą się obroną pracy licencjackiej z zakresu wybranej specjalizacji oraz uzyskaniem tytułu licencjata ukrainistyki. Absolwent ukrainistyki ze stopniem licencjata może kontynuować kształcenie ukrainistyczne na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Celem tych studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu języka, literatury, historii i kultury ukraińskiej.

Więcej informacji na stronie UW, katedry ukrainistyki lub pod telefonem 22 55 34 525.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz