piątek, 6 lutego 2009

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej


Tygodnik ukraiński "Nasze Słowo" obejmie patronatem medialnym Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie.
Pozwalam sobie zamieścić kilka podstawowych informacji o tej imprezie, bo jest ona ze wszech miar godna polecenia.
Centrum Kultury w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Zakładem Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Towarzystwem Ukraińskim w Lublinie, już po raz czwarty przystępuje do organizacji konkursu recytatorskiego tematycznie związanego z dorobkiem kulturalnym Ukrainy. Ma za zadanie promowanie sztuki recytacji i ukraińskiej twórczości literackiej oraz wskazywać na długoletnie powiązania między kulturą polską i ukraińską.

IV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej jest imprezą otwartą, skierowaną do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentów i dorosłych, szczególnie z województwa lubelskiego, które graniczy z Ukrainą i na którego terenie licznie zamieszkują przedstawiciele ukraińskiej mniejszości narodowej. Do udziału zapraszamy także recytatorów z całej Polski. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru z zakresu literatury ukraińskiej w języku polskim lub ukraińskim, w jednej z trzech kategorii – Recytacja, Poezja Śpiewana oraz Wywiedzione ze Słowa.

Pierwszym etapem konkursowym w województwie lubelskim są eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, gminne, powiatowe). Powiaty łukowski, bialski, radzyński i parczewski objęte są eliminacjami organizowanymi przez Łukowski Ośrodek Kultury (17 lutego). Etap ten ma wyłonić recytatorów, którzy wezmą udział w Turnieju Wojewódzkim – dwóch uczestników z jednych eliminacji. Warunkiem kwalifikacji do kolejnego etapu jest dostarczenie protokołów eliminacji środowiskowych i kart uczestników do dnia 17 lutego do Centrum Kultury w Lublinie (ul.Peowiaków 12, 20-007 Lublin).

Etapem drugim dla uczestników w województwa lubelskiego jest Turniej Wojewódzki, który odbędzie się 26 lutego 2009r. w Centrum Kultury w Lublinie. Po wysłuchaniu uczestników jury wytypuje reprezentantów Lubelszczyzny do etapu finałowego.

W roku 2009, już po raz drugi, na Ukrainie odbędzie się siostrzany konkurs – Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej, w którym uczestnicy prezentują teksty z literatury polskiej w oryginale oraz w języku ukraińskim.

Finał Konkursu, który odbywa się pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, zostanie przeprowadzony w dniach 3-5 kwietnia 2009 r. Wezmą w nim udział przedstawiciele Lubelszczyzny, recytatorzy z całej Polski oraz finaliści Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. Uczestnicy spoza województwa lubelskiego będę kwalifikowani na podstawie dotychczasowych dokonań artystycznych. Bezpośrednio kwalifikowani są laureaci I Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 18 marca (drogą listowną lub mailową).

Informacji na temat Konkursu udzielają: Anna Krawczyk (CK) tel.081 536 68 30; e-mail a.krawczyk@ck.lublin.pl

Regulamin i karta zgłoszenia www.ck.lublin.pl

1 komentarz:

  1. I invite you to visit my blog. you can find my last works of art at:

    www.claudiotomassini.blogspot.com

    yours Claudio Tomassini

    OdpowiedzUsuń